Roeland van Niele

internal family systems

setting voor IFS therapie

Therapie

Wat brengt je hier?

Wanneer je ervoor kiest om in therapie te gaan betekent dat doorgaans dat iets je dwarszit, en dat het je niet of maar gedeeltelijk lukt hierin verandering te krijgen. Dat dwarszitten kan iets groots zijn. Op dit moment in je leven zo aanwezig dat het je zodanig negatief beïnvloed dat je het gevoel hebt niet goed verder te kunnen. Het kan ook zijn dat je een verlangen voelt om bepaalde patronen waarin je je onvrij voelt dieper te onderzoeken. Want ons dagelijks leven vraagt veel van ons. Het confronteert ons met onze angsten en onzekerheden.

Ieder gedrag heeft een positieve intentie

Soms is het nodig om terug te gaan voordat je vooruit kunt. In onze kindertijd zijn we allemaal gepresenteerd met een werkelijkheid die was zoals het was. We hadden nog niet het overzicht dat we later zouden krijgen en we waren volledig afhankelijk van onze omgeving. Als kind stemde je je af op de expliciete en impliciete verwachtingen van je omgeving. Je gedroeg je op zo’n manier dat je plek niet in geding kwam. Je was daarin niet vrij en als volwassene draag je deze onvrijheden vaak nog met je mee. Dat kan zich op allerlei manieren manifesteren. Vooral in onze relaties komen we in situaties terecht die overweldigende gevoelens oproepen die we schijnbaar al jaren kennen. Mogelijk ons hele leven al. Om met deze gevoelens om te gaan, gedragen we ons op manieren die op de korte termijn werken, maar op de lange termijn onze problemen niet oplossen of zelfs erger maken.

Heelheid wordt niet bereikt door een deel van iemands wezen af te snijden, maar door integratie van de tegenstellingen.” Carl Jung

Wanneer we ons bewust worden van onze onvrijheden, onze negatieve patronen, onze grote of kleine verslavingen, onze overlevingsstrategieën, dan is het logisch dat we daar zo snel mogelijk vanaf willen. We kunnen onze “positieve” kwaliteiten versterken en daar, zeker op de korte termijn, resultaten mee bereiken. De kans bestaat wel dat we daarbij vooral luisteren naar die delen van onszelf die zich richten op controle, demping en vermijding. Op de lange termijn worden we daar moe van en zien we dat, dat waar we vanaf proberen te komen zich niet weg laat werken. Waar het om gaat is dat we er naar leren luisteren. Dat die delen zich gehoord gaan voelen en, vaak stapje voor stapje, het vertrouwen krijgen dat er ook andere mogelijkheden zijn.