Roeland van Niele

internal family systems

Roeland van Niele

Wie
ben ik

Motivatie

Als kind zag ik dat er bij veel volwassenen in het dorp waar ik woonde “iets niet helemaal klopte”. Wat dat dan was wist ik niet. Maar wat ze zeiden en wat ze deden verschilde van elkaar. Dat zorgde ervoor dat ik me bij hen vaak niet echt thuis voelde en de rol van toeschouwer aannam. Toen ik dit ooit in een sessie bij Wilfried Nelles inbracht was zijn antwoord “dat is wel een hele goede voorbereiding geweest op je rol als therapeut”. Zonder het verdriet van het kind te kort te doen gaf dit een hele nieuwe kijk op hoe ik geworden ben wie ik nu ben. Het gaf me een richting en bevestigde ook een van mijn belangrijkste uitgangspunten in therapie: ” Wanneer je de last bevrijdt die een kind op zich heeft genomen, kunnen zijn ware kwaliteiten tevoorschijn komen.”.

Kind met ste
©2024 Roeland van Niele

Werk en Opleiding

Ik werk sinds 2013 als therapeut en werkte daarvoor als muzikant, coach, trainer en consultant in het bedrijfsleven. Mijn beroepsopleiding tot therapeut heb ik gevolgd bij het Boswijk Instituut. Verder heb ik ook cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van seksueel misbruik, systemisch werk, familieconstellaties, Life Integration Process en Voice Dialogue. Begin 2020 maakte ik kennis met Internal Family Systems en in 2022 voltooide ik mijn eerste IFS-training. Sindsdien heb ik verschillende IFS workshops gevolgd en de IFS Level 1 training afgerond.