Roeland van Niele

internal family systems

groep vogels boven een berg

Praktische
Informatie

Voor het maken of wijzigen van een afspraak kun je me bellen of mailen. Bij een last minute wijziging graag eerst bellen. Voor informatie over mijn werkwijze of een introductie telefoongesprek ben ik meestal vrijdagochtend tussen 09.00 en 13.00 bereikbaar op 024 679 49 03. Als ik niet opneem kun je mijn voicemail inspreken en bel ik je zo snel mogelijk terug.

Tarief en vergoeding

Mijn tarief is €85,- per consult van 60 minuten.

Ik ben aangesloten bij de RBCZ en bij beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde). De volgende zorgverzekeraars hebben toegezegd VIV-leden in 2019 te vergoeden:

-VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, Unive Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC, Cares Gouda en De Goudse.
-Menzis, CZ groep (CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra)
-Achmea groep (Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF en Agis)
-ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg
-De Friesland

Zie ook: https://vivnederland.nl/clienten/vergoeding-verzekeraar

Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis. Ongeacht bovenstaande lijst kun je zelf bij je zorgverzekeraar informeren of je behandeling vergoed wordt, daar de ervaring leert dat ook verzekeraars die niet op de lijst vermeld staan, veelal de behandeling vergoeden.

Uitzondering:
DSW,De Amersfoortse en Ditzo vergoeden VIV-leden niet.

Een afspraak afzeggen

Een gemaakte afspraak kun je tot 48 uur van te voren afzeggen of verzetten. Zo niet, dan wordt het consult in rekening gebracht.

Ik ben aangesloten bij:
VIV
RBCZ
Kamer van Koophandel: 54418844

Vanaf 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van toepassing. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel je persoonsgegevens nog beter te beschermen. In de Privacy verklaring die je hier kunt lezen staat welke persoonsgegevens waar worden gebruikt, voor welke doeleinden en hoelang ze worden bewaard.

Ik werk op basis van een verklaring van “informed consent”. Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. Reglement Geschillencommissie.

Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je je wenden tot mijn beroepsorganisatie Vereniging Integrale Vitaliteitkunde  https://vivnederland.nl/over-ons/klachtenprocedure/

DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk een klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp-ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen: de klacht, klachtfunctionaris en geschillencommissie.

  1. Als je een klacht hebt richt je je in eerste instantie tot mij.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door dit klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV nederland.
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kan de klacht tot een geschil worden. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Bij vermoedens van huiselijk geweld handel ik volgens de wettelijke regels die hiervoor gelden. Meer hierover lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Voor het maken of wijzigen van een afspraak kun je me bellen of mailen. Bij een last minute wijziging graag eerst bellen. Voor informatie over mijn werkwijze of een introductie telefoongesprek ben ik meestal vrijdagochtend tussen 09.00 en 13.00 bereikbaar op 0655387629. Als ik niet opneem kun je mijn voicemail inspreken en bel ik je zo snel mogelijk terug.